ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ครูผู้มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานดีเด่น
ชื่ออาจารย์ : นายเพชรัตน์ เครือวัลย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 2557,14:42  อ่าน 667 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หนึ่งแสนครูดี
ชื่ออาจารย์ : นางพานิภัค ปัดภัย
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 2557,13:11  อ่าน 521 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หนึ่งแสนครูดี
ชื่ออาจารย์ : นางสาววิชุดา สุทธิประภา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 2557,13:11  อ่าน 639 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หนึ่งแสนครูดี
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกฤติยา จุดาบุตร
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 2557,13:10  อ่าน 546 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หนึ่งแสนครูดี
ชื่ออาจารย์ : นายเพชรัตน์ เครือวัลย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 2557,13:09  อ่าน 503 ครั้ง
รายละเอียด..