ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
25 พ.ย. 60 วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
หอประชุมโรงเรียนคำเขื่อนแก้ววิทยาคม ชุดลูกเสือ
05 ธ.ค. 60 กิจกรรมความสุขจากพ่อสู่ผืนแผ่นดิน
ทำกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดโรงเรียนคำเขื่อนแก้ววิทยาคม ชุมชน และวัด
หอประชุมโรงเรียนคำเขื่อนแก้ววิทยาคม แต่งกายชุดจิตอาสา
07 ธ.ค. 60 ถึง 08 ธ.ค. 60 กิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา 2560
ณ ค่ายลูกเสือ ร้อยตชด.234 อ.เมือง จ.มุกดาหาร โรงเรียนคำเขื่อนแก้ววิทยาคม
28 ธ.ค. 60 แข่งขันกีฬาภายใน ชุมชนสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2560
สนามกีฬาโรงเรียนคำเขื่อนแก้ววิทยาคม โรงเรียนคำเขื่อนแก้ววิทยาคม