ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
03 มี.ค. 61 ถึง 04 มี.ค. 61 สอบ O-NET ม.6
07 ก.พ. 61 ถึง 09 ก.พ. 61 อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
โรงเรียนคำเขื่อนแก้ววิทยาคม
03 ก.พ. 61 ถึง 04 ก.พ. 61 สอบโอเน็ต ม.3
10 ม.ค. 61 ถึง 11 ม.ค. 61 สอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
๑๐ - ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์
28 ธ.ค. 60 แข่งขันกีฬาภายใน ชุมชนสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2560
สนามกีฬาโรงเรียนคำเขื่อนแก้ววิทยาคม โรงเรียนคำเขื่อนแก้ววิทยาคม
21 ธ.ค. 60 ถึง 23 ธ.ค. 60 เข่าค่ายคุณธรรม จริยธรรม
07 ธ.ค. 60 ถึง 08 ธ.ค. 60 กิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา 2560
ณ ค่ายลูกเสือ ร้อยตชด.234 อ.เมือง จ.มุกดาหาร โรงเรียนคำเขื่อนแก้ววิทยาคม
05 ธ.ค. 60 กิจกรรมความสุขจากพ่อสู่ผืนแผ่นดิน
ทำกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดโรงเรียนคำเขื่อนแก้ววิทยาคม ชุมชน และวัด
หอประชุมโรงเรียนคำเขื่อนแก้ววิทยาคม แต่งกายชุดจิตอาสา
25 พ.ย. 60 วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
หอประชุมโรงเรียนคำเขื่อนแก้ววิทยาคม ชุดลูกเสือ